İşimiz daima sizden yana...
0312 - 815 4694   |   galen@galengroup.com.tr
Menu
Personel Kaynak Eğİtİmİ

EĞİTİMLER

Galen Group Eğitim Programı

Personel Eğitimleri kapsamında eksikliklerin tamamlanması, yeniliklerin uygulanması ve iş sürecine tatbiki, personelin günlük gelişmelere uyum sağlaması amacıyla periyodik eğitimler Galen Group bünyesinde uygulanmaktadır.

Bu amaç çerçevesinde de Kaynak Eğitimi ve Belgelendirmesi eğitim programı personele verilmiş ve bu uygulama gerektikçe devam ettirilerek, verimlilik ve kalite standardlarına uygunluğunu koruma hedefi gözönünde tutulacaktır.

Galen Group Kaynak Eğitimi