+90.312 815 4694   |   galen@galengroup.com.tr
Menu
UZUN ARM

ÜRÜNLER

Talepler doğrultusunda ama kazı alanı göz önünde bulundurularak iş makinasının kazı kuvveti ve makinanın momentinin maksimum verim elde edilecek şekilde Galen Grup mühendisleri tarafından tasarlanan arm üretim programına alınabilir.